homescheidingmediationwerkwijzecontactporthos

Mediation

Mediation is een methode van conflictoplossing buiten de rechter om. De mediator heeft een neutrale positie en de partijen beslissen zelf over hun oplossing. De belangrijkste taak van een mediator is het zodanig begeleiden van partijen dat een oplossing gevonden wordt die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Mediation is zinvol onderhandelen met behulp van een neutrale mediator die helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken.

het verloop

De mediation begint met een kennismaking met de mediator en bij het begin wordt een mediationovereenkomst ondertekend. 
Onder begeleiding van de mediator wordt alle relevante informatie verzameld, worden de belangen van de partijen en kinderen in kaart gebracht en worden mogelijke oplossingen besproken. Als men tot overeenstemming komt worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Niekweb.nl